Thoresson Psykologkonsult

KBT

Kognitiv Beteendeterapi

EMDR

Eye Movement

Desensitization and Reprocessing

PDT

Psykodynamisk terapi

MI 

Motivational Interview (Motiverande samtal) 

IPT

Interpersonell Psykoterapi

KOMET


Komunikationsmetod för föräldrar


Jag är van att möta barn, ungdomar och vuxna med varierande bekymmer och har erfarenhet från både barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och skola gällande föräldrastöd, gruppbehandling och att stötta arbetsgrupper och chefer .


Tillsammans undersöker vi vad som känns svårt och sätter upp mål för förändring och för att hitta sätt att hantera det som verkar hindrande. Det kan till exempel handla om en kris, en konflikt, stress, oro & ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, rädslor & fobier, traumareaktioner eller en känsla av att inte räcka till & duga.


Du kan komma och prata med mig själv eller så är det ni i paret, som föräldrar, familj eller arbetsgrupp som behöver hjälp att nå en fördjupad förståelse, hitta sätt att hantera, möjliggöra förändring och komma till rätta med problem och hinder. 


Samtal och behandlingsinsatser kan även ske digitalt utifrån önskemål.