Thoresson Psykologkonsult

Traumamedveten Omsorg (TMO)


Ökar förståelsen för traumasymtom och ger vuxna möjlighet att göra skillnad för barn och unga som lever i utsatthet. 

Omsorgssvikt, anknytning och trauma


Hur bristande känslomässig omsorg och utsatthet påverkar barn som växer upp och kan få konsekvenser i vuxenlivet.

Problemskapande situationer & lågaffektivt bemötande


Vad som kan bli utmanande i situationer och hur lågaffektivt bemötande kan användas inom olika verksamheter.


Jag tycker mycket om att föreläsa och att involvera den som deltar genom att bjuda in till dialog, visa filmklipp och använda övningar.  

Ovan finns förslag på ämnen jag gärna föreläser om, men jag tar gärna emot förfrågningar gällande andra ämnen som kan vara aktuella inom era verksamheter och där jag kan använda den breda erfarenhet jag har.


Föreläsningar och utbildningsinsatser kan även ske digitalt.